Игри

Информация за страница Ямболско

       На територията на областите Ямбол и Сливен се разполага Ямболско поле, което се пада точно по средното течение на река Тунджа. Светилийските възвишения на югозапад маркират полето, докато в посока изток основната маркировка е Бакаджиците. На северозапад Сърнена Средна гора е тази, която ни ориентира и подзказва, че се намираме в пределите на полето. Кватернерните отложения са тези, които в най-общи линии характеризират полския релеф, а иначе самият град Ямбол е един от тези в страната със стратегическо значение. Преди всичко, той се намира близо до Бургас, следователно близо и до морето. От друга страна, районът е всепризнат като един от основните производители в страната на вина и ракии. Ямболската ракия се рекламира постоянно по телевизията и присъства в листите с напитки на много ресторанти и механи. Следователно тази област е подходяща за развиване на бизнес в тази насока, а това винаги води до прилив на туристи от различни краища.

       Около 100-150 метра е средната надморска височина, измерена за Ямболско поле, като средната годишна температура за ямболската станция е приблизително 12 градуса по Целзий. През януари тя не е много висока, но все пак се запазва малко над нулата и по този показател спада към категорията на положителните температурни амплитуди. Средната годишна сумарност на валежите е 552 метра, а през юли температурата не надвишава средно 22-23 градуса, което според много хора е идеалното време. Река Тунджа с належащите й притоци служат като основен отводнител за полето, а предвид това, че валежите в този район не са чак толкова интензивни, регионът не се води застрашен от проливни наводнения. Излужените черноземи и излужените кафяви горски почви преобладават за района на полето, от което съвсем естествено се налага отглеждането и виреенето на определени растителни видове. Сред тях са зърнените и техническите култури. Средище на областта е вече споменатият град Ямбол, който е най-голям за областта, а под негова административна юрисдикция се намират още няколко десетки села. Държавната пътна мрежа в тази част на страната е представена от три участъци, всеки един от които минава през полето. Силистра – Шумен – Ямбол е може би най-често използваният от трите участъка.

       Сливен – Ямбол – Бургас е второстепенен път, но също е пряко свързан с Ямболско, защото именно от тук се предполага, че повечето моторни превозни средства минават на път за морето. Има и още един участък от трета категория или както още се нарича, третокласенпът. Става въпрос за участъка Ямбол – Скалица – Маца, като протежението му е седемнайсет и половина километра. Няма как в тази връзка да не се спомене и нещо във връзка с развитието на железопътния транспорт в областта. В северозападна посока към областта преминава част от участъка Пловдив – Стара Загора – Зимница, а също така жп транспортът е представен и в посока от север на юг. Там се движи трасе от линията Ямбол – Елхово, а за Поликраище – Сливен – Ямбол е характерно това, че участъкът се води второкласен път под номер 53. Протежението му се равнява на средно между 33 и 34 километра, а от всичко това ясно се вижда важността на района за пътната мрежа.

eXTReMe Tracker